Missie en doelstelling

Toonaangevend en professioneel
Als leidraad voor de bedrijfsvoering formuleerde WestlandTheater De Naald een missie en doelstelling. De missie definieert het bestaansrecht en de identiteit van het theater. De doelstelling is afgeleid van de missie en geeft de tastbare resultaten aan die nagestreefd worden om de missie te verwezenlijken.

De missie van De Naald is: “Het professioneel exploiteren van het theater met als doel alle inwoners van het Westland in staat te stellen actief of passief deel te nemen aan de culturele activiteiten, tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven.”

De doelstelling is: “De Naald houdt een toonaangevend en kwalitatief hoogstaand podium in stand voor het hele Westland op het gebied van de professionele podiumkunsten en de amateurkunsten. Daarnaast verzorgt De Naald een aansprekend filmaanbod. Enerzijds is De Naald een fysieke ontmoetingsplek voor publiek, amateurs en professionals. Anderzijds een ambitieuze en doelgerichte organisatie die een actieve rol speelt in samenwerking met andere (culturele) partners binnen het Westland.”

De Naald realiseert deze doelstelling door een podium te bieden, door een breed cultureel aanbod, het leveren van kwaliteit en het formuleren van kernactiviteiten.

Cultureel aanbod
Jaarlijks biedt De Naald gemiddeld 120 theatervoorstellingen aan, bestaande uit toneel, cabaret, musical, muziektheater, show, jeugd- en familievoorstellingen en optredens door nieuw talent. Daarnaast zijn er gemiddeld 800 tot 850 filmvertoningen. Het filmaanbod valt uiteen in kinder- en familiefilms, films voor 25 jaar en ouder en TOP-films – het Theater Overdag Programma. Gemiddeld zijn er jaarlijks 50 tot 60 schoolvoorstellingen en uitvoeringen van amateurtoneel en dans-, theater- en muziekscholen. De Naald gaat uit van minimaal 90.000 bezoekers per jaar en streeft naar een bezettingsgraad van gemiddeld minimaal 65%.

Kwaliteit
Kwaliteit is een belangrijk speerpunt voor De Naald. Het begrip kwaliteit valt uiteen in verschillende aspecten, zoals de kwaliteit van de aangeboden activiteiten, de aansluiting bij het publiek en de bijdrage aan de accenten van het gemeentelijk cultuurbeleid. Ook de samenwerking met andere culturele instellingen valt onder kwaliteit. Net als de mate waarin De Naald voldoet aan de normen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Verder zijn het cultureel ondernemerschap, samenwerking en het voeren van een actief sponsorbeleid bepalend voor de kwaliteit van het theater.

In deze eerste periode van verzelfstandiging bouwt De Naald het cultureel ondernemerschap verder uit en start het een actief sponsorbeleid op.

Kernactiviteiten
Uit de missie en doelstelling vloeien verschillende kernactiviteiten voort. De Naald richt zich op het in stand houden en beheren van een kwalitatief goede, culturele voorziening. Ook streeft het theater naar een zo breed en betaalbaar mogelijk aanbod van culturele activiteiten en traditionele en vernieuwende podiumkunsten. De Naald stimuleert het theaterbezoek en vergroot de culturele participatie van de inwoners in het Westland. Daarnaast adviseert het theater de gemeente over het relevante cultuurbeleid. Ook bouwt het de culturele taken uit door samenwerkingsverbanden met lokale en regionale partners. Met een efficiënt en kwalitatief hoogwaardig productaanbod en interessante programmering vergroot het theater de aantrekkingskracht en attractiviteit van de gemeente.

Winkelmandje

U heeft geen voorstellingen in uw winkelmandje.

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.