Cultural Governance

Verantwoord en transparant
De Stichting Westland Theater De Naald wordt bestuurd volgens de Governance Code Cultuur. Deze code geeft culturele instellingen richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur en voor het toezicht daarop. In de code is bijvoorbeeld het onderscheid opgenomen tussen taken en bevoegdheden van de directie, het bestuur of de raad van toezichthouders. Naast de bestuurders en toezichthouders die baat hebben bij ‘cultural governance’, hebben ook betrokkenen als overheden, fondsen en sponsors er profijt bij. Een goed functionerend bestuur draagt bij aan betere resultaten.

Goed bestuur en toezicht
Goed bestuur en toezicht kenmerken zich volgens de Governance Code Cultuur door:
• duidelijkheid over het besturingsmodel en de daarbij horende verantwoordelijkheden;
• integer en transparant handelen, met oog voor de belangen van alle betrokkenen (de stakeholders);
• deskundigheid in bestuur en toezicht;
• effectief bestuur en toezicht, waarover ook verantwoording wordt afgelegd;
• effectiviteit in het realiseren van missie, doelstellingen en efficiënte besteding van (publieke) middelen.

Uitgangspunten
De Governance Code Cultuur hanteert de volgende uitgangspunten:

• een bewuste omgang met de governance code;
• een weloverwogen keuze voor het besturingsmodel;
• duidelijke verdeling van taken en bevoegdheden tussen uitvoering, bestuur en toezicht;
• onafhankelijkheid van het toezicht en het vermijden van belangenverstrengeling;
• het waarborgen van deskundigheid en diversiteit in de samenstelling van de raad van toezicht;
• een goed georganiseerde, onafhankelijke financiële controle;
• publieke verantwoording door de organisatie.

Bestuur- en directiemodel
De taken en verantwoordelijkheden van bestuur en directie van De Naald zijn in overeenstemming met de Governance Code Cultuur opgesteld. Het bestuur van De Naald heeft een toezichthoudende rol. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen het theater ligt bij de directie. Gekozen is voor het bestuur- en directiemodel.

Minimaal één keer per maand vergaderen bestuur en directie. De directeur presenteert dan de (financiële) resultaten van de maand ervoor en geeft er een toelichting op. Ook licht hij bijzondere ontwikkelingen, trends en bezoekersaantallen toe en bespreekt hij ontwikkelingen op personeelsvlak. Hij vraagt de bestuursleden naar hun mening en advies over beleidszaken. Bestuur en directie houden de kwaliteit van de dienstverlening continu kritisch tegen het licht.
 

Winkelmandje

U heeft geen voorstellingen in uw winkelmandje.

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.