Xenophobia, the musical

XMMFF
vr 8 nov
20:15

Vijf scholen uit Europa, waaronder het Floracollege in Naaldwijk hebben een groot project opgezet rondom het thema Xenofobie: dat is letterlijk de angst voor het vreemde. In de praktijk wordt deze term gebruikt voor de angst voor mensen met een andere cultuur, een andere taal of een ander geloof. Het project doet onderzoek op de vijf scholen naar ideeën en denkbeelden over met name ‘buitenlanders’, ‘vreemdelingen’ en ‘vluchtelingen’.

Dit project wil leerlingen uit verschillende landen en culturen met elkaar in contact laten komen om zo vooroordelen over elkaar en over anderen te verminderen. Een belangrijk middel hiervoor is via kunst en cultuur. Er werkt namelijk niets zo verbroederend als samen zingen, dansen en toneelspelen.

Hoogtepunt van het project is een gemeenschappelijke Engelstalige musicalproductie, die ook in een aantal van de deelnemende landen wordt uitgevoerd.

Op 8 november 2019 zullen in WestlandTheater De Naald in Naaldwijk twee Engelstalige uitvoeringen, waarvan 1 schoolvoorstelling, plaatsvinden van de gehele musical als afsluiting van het project. Leerlingen van het Floracollege zullen samen met leerlingen uit de ander vier landen op het toneel staan en gezamenlijk de voorstelling verzorgen.

Cookies
We gebruiken cookies om uw bezoek aan deze website zo plezierig mogelijk te maken. We onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen. Ook gebruiken we Google Analytics om inzage te krijgen in de gebruiksvriendelijkheid van de website en deze vervolgens te kunnen verbeteren.
Lees meer over ons privacybeleid.