Jongerenpanel

In gesprek
Met het Jongerenpanel wil De Naald in gesprek gaan en blijven met jongeren en bouwen aan de toekomst van De Naald. Maandelijks worden er brainstormsessies georganiseerd over verschillende onderwerpen als programmering, communicatie, uitstraling, samenwerking etc. De jongeren van het panel bezoeken regelmatig voorstellingen en films, nemen deel aan workshops, maken vlogs en blogs en hebben een adviserende rol richting de programmeur.

Heb je een vraag voor het Jongerenpanel of wil je wat meer informatie ontvangen over het panel? Neem dan contact op met de coördinatoren van het jongerenpanel Lizzy van der Hoeven en Tamara Hofland via jongerenpanel@westlandtheater.nl.

Volg het Jongerenpanel op Facebook: www.facebook.com/JongerenpanelDeNaald en Instagram: www.instagram.com/jongerenpaneldenaald